Fastlearn10x

  • English

Mindset & Emotional

Mindset & Emotional

คอร์สออนไลน์ ด้านการพัฒนากรอบความคิด (mindset) และ ทัศนคติในการทำงานยุคดิจิทัล รวมไปถึงการบริหารตนเอง (Self management) อย่างการจัดการอารมณ์ (Emotional) เพื่อสร้าง Self awereness ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน

  ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกเสี้ยววินาที หล […]
Beginner
7 Lectures
55 นาที
฿1,490 ฿990
ซื้อคอร์สแรกใส่โค้ด FIRST ลดทันที 500฿
NEW LEARNER
ซื้อคอร์สแรกใส่โค้ด FIRST ลดทันที 500฿
NEW LEARNER
Fastlearn10x (ฟาสเลิร์นเทนเอ็กซ์) เรายึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและตระหนักถึงการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ขอให้ท่านได้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับจะถูกเก็บรักษาด้วยความปลอดภัยสูงสุด และจะนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย