Fastlearn10x

  • English

Digital Leadership

Digital Leadership

คอร์สออนไลน์ ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ และ เทคนิคการบริหารในยุคดิจิทัล ที่จะช่วยติดอาวุธ หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร ให้สามารถรับมือกับความท้าทาย สร้างการเปลี่ยนแปลง และขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพ

   เชื่อหรือไม่? ข้อมูลจากงานวิจัยระบุว่า หัว […]
Beginner
32 Lectures
3 ชั่วโมง 9 นาที
฿2,290 ฿1,990
New
Digital Leadership
1 ชั่วโมง 52 นาที
฿1,690 ฿1,190
  ความเป็นผู้นำ (Leadership) ไม่ใช่คุณสมบัติ แต่เป […]
Beginner
9 Lectures
1 ชั่วโมง 52 นาที
฿1,690 ฿1,190
  การเปลี่ยนอย่างเฉียบพลันในระบบนิเวศทางธุรกิจ (Bu […]
Beginner
12 Lectures
1 ชั่วโมง 57 นาที
฿2,490 ฿1,990
  ปฏิเสธไม่ได้ว่าในบริบทปัจจุบัน “ความสามารถ […]
Beginner
10 Lectures
1 ชั่วโมง 40 นาที
฿2,490 ฿1,990
5
5 (1)
     ในยุคที่การล่มสลาย(destruction) ขององค์กรที่ปรับตั […]
Beginner
8 Lectures
1 ชั่วโมง 17 นาที
฿1,990 ฿1,490
Digital Leadership
1 ชั่วโมง 16 นาที
฿1,990
     การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี และวิกฤติซ้ […]
Beginner
7 Lectures
1 ชั่วโมง 16 นาที
     ปฏิเสธไม่ได้ว่าการได้รับการยอมรับของผู้นำในองค์กร […]
Beginner
9 Lectures
1 ชั่วโมง 20 นาที
  คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ความรู้และทักษะพื้นฐาน ที่สำคั […]
Beginner
14 Lectures
2 ชั่วโมง 40 นาที
฿1,590 ฿990
  บทบาทที่สำคัญอย่างหนึ่งของหัวหน้างาน คือ การให้ค […]
Beginner
11 Lectures
1 ชั่วโมง 33 นาที
฿2,490 ฿1,990
การโค้ชเป็นเครื่องมือที่มีส่วนช่วยให้หัวหน้างานสามารถบร […]
Beginner
11 Lectures
1 ชั่วโมง 39 นาที
ท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 ที่มีท่าทีว่าจะไม่จบลงง่ายๆ […]
Beginner
11 Lectures
1 ชั่วโมง 55 นาที
฿1,590 ฿990
ซื้อคอร์สแรกใส่โค้ด FIRST ลดทันที 500฿
NEW LEARNER
ซื้อคอร์สแรกใส่โค้ด FIRST ลดทันที 500฿
NEW LEARNER
Fastlearn10x (ฟาสเลิร์นเทนเอ็กซ์) เรายึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและตระหนักถึงการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ขอให้ท่านได้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับจะถูกเก็บรักษาด้วยความปลอดภัยสูงสุด และจะนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย