Fastlearn10x

  • English

Customer Experience

Customer Experience

คอร์สออนไลน์ที่รวบรวมแนวคิด เทคนิคหลักการ และเครื่องมือด้านการขาย การตลาด และบริการลูกค้าในยุคดิจิทัลโดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าในธุรกิจคุณ

     ยุคที่มีความหลากหลายในด้านบริการเเละการเเข่งขันทาง […]
Beginner
5 Lectures
40 นาที
ซื้อคอร์สแรกใส่โค้ด FIRST ลดทันที 500฿
NEW LEARNER
ซื้อคอร์สแรกใส่โค้ด FIRST ลดทันที 500฿
NEW LEARNER
Fastlearn10x (ฟาสเลิร์นเทนเอ็กซ์) เรายึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและตระหนักถึงการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ขอให้ท่านได้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับจะถูกเก็บรักษาด้วยความปลอดภัยสูงสุด และจะนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย