Fastlearn10x

  • English

The Leadership Journey Series ซีรีย์การเรียนรู้เส้นทางสู่การเป็นสุดยอดผู้นำในศตวรรษที่ 21

The Leadership Journey Series : Build Up new approach to leadership in 21st Century
ซีรีย์เส้นทางสู่การเป็นสุดยอดผู้นำในศตวรรษที่ 21

3 คอร์สพัฒนาภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 !! (จ่ายครั้งเดียว เรียนได้ 3 คอร์ส)
Reskill เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกการทำงานในอนาคต !!

“The Leadership Journey Series – ซีรีย์เส้นทางสู่การเป็นสุดยอดผู้นำในศตวรรษที่ 21” ประกอบด้วย 3 คอร์ส (จ่ายครั้งเดียว เรียนได้ 3 คอร์ส)
1. Foundation Leadership (ผู้นำสร้างได้)
2. Adaptive Leadership (ผู้นำในศตวรรษที่ 21st)
3. Human Leadership (มากกว่าการเป็นผู้นำคือการเป็นมนุษย์)

เพียง 3,490 บาท เรียนได้ตลอดชีวิต พร้อมอัพเดทเนื้อหาใหม่ๆ
Anywhere Anytime Anydevice : เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์

ซื้อคอร์สแรกใส่โค้ด FIRST ลดทันที 500฿
NEW LEARNER
ซื้อคอร์สแรกใส่โค้ด FIRST ลดทันที 500฿
NEW LEARNER
Fastlearn10x (ฟาสเลิร์นเทนเอ็กซ์) เรายึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและตระหนักถึงการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ขอให้ท่านได้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับจะถูกเก็บรักษาด้วยความปลอดภัยสูงสุด และจะนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย