Fastlearn10x

  • English

New Manager Series ซีรีย์การเรียนรู้สำหรับผู้จัดการในยุคดิจิทัล

New Manager Series : The Basics and More Good a Great Leader
ซีรีย์การเรียนรู้สำหรับผู้จัดการในยุคดิจิทัล

4 คอร์สพื้นฐานที่ผู้จัดการในยุคนี้ต้องรู้ !! (จ่ายครั้งเดียว เรียนได้ 4 คอร์ส)
Reskill เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกการทำงานในอนาคต !!

“New Manager Series – ซีรีย์การเรียนรู้สำหรับผู้จัดการในยุคดิจิทัล” ประกอบด้วย 4 คอร์ส (จ่ายครั้งเดียว เรียนได้ 4 คอร์ส)
1. HR Value For Middle Management (การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารระดับกลาง)
2. Strategic Management (การบริหารเชิงกลยุทธ์)
3. Change Management (กลยุทธ์และการบริหารการเปลี่ยนแปลง)
4. Coaching for High Performance (ยกระดับศักยภาพในการทำงานด้วยการโค้ช)

เพียง 4,990 บาท เรียนได้ตลอดชีวิต พร้อมอัพเดทเนื้อหาใหม่ๆ
Anywhere Anytime Anydevice : เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์

ซื้อคอร์สแรกใส่โค้ด FIRST ลดทันที 500฿
NEW LEARNER
ซื้อคอร์สแรกใส่โค้ด FIRST ลดทันที 500฿
NEW LEARNER
Fastlearn10x (ฟาสเลิร์นเทนเอ็กซ์) เรายึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและตระหนักถึงการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ขอให้ท่านได้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับจะถูกเก็บรักษาด้วยความปลอดภัยสูงสุด และจะนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย