Fastlearn10x

 • English
0
0 reviews

Unplugged Digital Literacy ยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

 • Description
 • Curriculum
 • Reviews

     Digital Literacy คือ ความสามารถในการค้นหา , ประเมิน , ใช้และแบ่งปันข้อมูลทางดิจิทัล รวมไปถึงสร้างสินทรัพย์ทางดิจิทัลทุกรูปแบบ (ภาพ , วิดีโอ ,ข้อความ) โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญอย่างมากในยุคนี้ เพราะหากจะยกระดับประสิทธิภาพในการทำงาน จำเป็นอย่างมากที่คนทำงานต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดเวลา ซึ่งหากถ้าคนในองค์กรสามารถใช้เทคโนโลยีในการทำงานได้อย่างมั่นใจ สื่อสารแลกเปลี่ยนจัดเก็บข้อมูลด้วยเทคโนโลยีได้ และที่สำคัญสามารถจัดการความปลอดภัยและการป้องการถูกโจมตีทางไซเบอร์ได้ ย่อมสะท้อนถึงความพร้อมของการทรานฟอร์มองค์กรไปสู่ Digital Economy ที่จะส่งเสริมให้องค์กรมีความได้เปรียบในการแข่งขัน ยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและให้บริการลูกค้า ที่สำคัญยังทำให้เกิดการลดต้นทุนในหลายมิติด้วย

Benefit of Learning สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้

 1. ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีเพื่อปรับตัวให้ทันการทำงานในอนาคต
 2. สามารถระบุเทคโนโลยีที่ต้องเรียนรู้ในงานที่ตัวเองรับผิดชอบได้
 3. ได้แนวคิดและกรอบที่ทำให้สามารถวางแผนการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีของตัวเองได้
 4. เพิ่มความคล่องตัวในการทำงานและยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานทั้งส่วนตัวและทีม
 5. สามารถต่อยอดและนำไปสู่การสร้างสินทรัพย์ทางดิจิทัลที่สร้างคุณค่าใหม่ๆ ในการทำงาน
 6. เพิ่มความพร้อมทางดิจิทัลให้กับองค์กรในการทำงานดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่น

 

Participants คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

พนักงานทุกคนในองค์กร โดยเฉพาะองค์กรที่กำลังทำดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่น

 

Continuing Courses คอร์สต่อเนื่อง

“Digital Capability Series – ซีรีย์พัฒนาขีดความสามารถทางดิจิทัล”

 1. Shift Your Digital Mindset (ปรับความคิดคลิกดิจิทัล)
 2. The Essential Digital Skills (ทะยานสู่การทำงานในโลกอนาคตด้วยทักษะที่จำเป็นในยุคดิจิทัล)
 3. Unplugged Digital Literacy (ยกระดับประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล)

 

fastlearn10x baner

cover850x510 Unplugged-Digital-Literacy
Unplugged Digital Literacy ยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
Course details
Duration 1 ชั่วโมง 30 นาที
Lectures 8
Video 6 บทเรียน
Level Beginner
มีวุฒิบัตรรับรองเมื่อผ่านการเรียนรู้
เรียนซ้ำได้ไม่จำกัด ตลอดชีวิต
เข้าเรียนได้จากทุกอุปกรณ์ทั้ง สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ และ สมาร์ตทีวี
ซื้อคอร์สแรกใส่โค้ด FIRST ลดทันที 500฿
NEW LEARNER
ซื้อคอร์สแรกใส่โค้ด FIRST ลดทันที 500฿
NEW LEARNER
Fastlearn10x (ฟาสเลิร์นเทนเอ็กซ์) เรายึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและตระหนักถึงการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ขอให้ท่านได้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับจะถูกเก็บรักษาด้วยความปลอดภัยสูงสุด และจะนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย