Fastlearn10x

 • English
0
0 reviews

Strategic Management การบริหารเชิงกลยุทธ์

 • Description
 • Curriculum
 • Reviews

     การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี และวิกฤติซ้อนวิกฤติ สร้างความท้าท้ายต่อการอยู่รอดและเติบโตอย่างมากกับองค์กร การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดูจะเป็นสิ่งที่หลายองค์กรเลือกปฏิบัติ หากมาดูองค์ประกอบพื้นฐานในการขับเคลื่อนองค์กรนั้นมีอยู่ 3 อย่างคือ 1. การวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและแม่นยำ , 2. การมีกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่แยบยลเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และ 3. การมีระบบวัดผลที่มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ซึ่งแน่นอนว่าทั้ง 3 อย่างนี้ส่งผลต่อการอยู่รอดและเติบโตของทุกองค์กร

     การพัฒนาความสามารถในการคิดและการบริหารเชิงกลยุทธ์ ให้กับผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถกำหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสภาวะการณ์ในปัจจุบันได้ดีเยี่ยม และพนักงานสามารถนำกลยุทธ์เหล่านั้นไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม ลดช่องว่างระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติที่อาจทำให้เกิดความผิดพลาด ความขัดแย้ง และปัญหาเรื่องความร่วมมือลงไปมากเลยทีเดียว

Benefit of Learning สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้

 1. ได้เเนวคิดเเบบ Proactive สำหรับการวางเเผนเป้าหมายที่ชัดเจนเเละวางเเผนรับมือกับปัญหาที่คาดว่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 2. เข้าใจกระบวนการวางเเผนงานอย่างมีชั้นเชิงมากขึ้น รวมไปถึงสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้
 3. สามารถออกแบบเเผนงานในปัจจุบันเเละอนาคตได้อย่างแม่นยำ ด้วยเครื่องมือ “SWOT”
 4. สามารถติดตามผลของเเผนที่วางไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยเครื่องมือ “Key Performance Indiacator”
 5. เข้าใจหลักการวางเเผนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

 

Participants คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 1. ผู้จัดการสายงาน , ผู้จัดการทีม , ผู้จัดการสาขา
 2. หัวหน้างาน , หัวหน้าทีม
 3. เจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ

 

fastlearn10x baner

cover850x510 Strategic Management
Strategic Management การบริหารเชิงกลยุทธ์
Course details
Duration 1 ชั่วโมง 16 นาที
Lectures 7
Video 5 บทเรียน
Quizzes 1
Level Beginner
มีวุฒิบัตรรับรองเมื่อผ่านการเรียนรู้
เรียนซ้ำได้ไม่จำกัด ตลอดชีวิต
เข้าเรียนได้จากทุกอุปกรณ์ทั้ง สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ และ สมาร์ตทีวี
ซื้อคอร์สแรกใส่โค้ด FIRST ลดทันที 500฿
NEW LEARNER
ซื้อคอร์สแรกใส่โค้ด FIRST ลดทันที 500฿
NEW LEARNER
Fastlearn10x (ฟาสเลิร์นเทนเอ็กซ์) เรายึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและตระหนักถึงการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ขอให้ท่านได้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับจะถูกเก็บรักษาด้วยความปลอดภัยสูงสุด และจะนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย