Fastlearn10x

 • English
0
0 reviews

Smart KPIs การสร้างตัวชี้วัดผลงานที่มีประสิทธิภาพ

 • Description
 • Curriculum
 • Reviews

   องค์กรต่างๆ มีความพยายามที่จะกำหนดระบบประเมินผลงานประจำปีที่เป็นธรรม แต่พบปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ คือ พนักงานกลับไม่ทราบถึงตัวชี้วัด (KPIs) ที่ชัดเจน และไม่เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างงานประจำวันที่ต้องทำ กับผลงานประจำปี ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ขวัญและกำลังใจของพนักงานลดน้อยลง ในหลายๆ องค์กร ลองแก้ปัญหาด้วยการให้พนักงานกำหนด KPIs เอง แต่กลับกลายเป็นพนักงานไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร หรือไม่ก็พบปัญหาที่ท้าทายหนักกว่าเดิม คือ KPIs ที่พนักงานกำหนดมานั้นง่ายเกินไป และเป็นตัวส่งผลสนับสนุนให้บริษัทบรรลุเป้าหมายหลักแต่อย่างใด คอร์ส Smart KPIs นี้ออกแบบจากความเข้าใจปัญหาของผู้เริ่มต้นทำ KPIs เป็นอย่างดี จึงออกแบบการเรียนรู้ตั้งแต่การให้พนักงานตอบคุณค่าทั้งในงานตนเองและสนับสนุนบริษัท เนื้อหาจะค่อยๆ พาผู้เรียนไปทำความเข้าใจถึงเหตุผลของการประเมินผลงาน และขั้นตอนการสร้าง KPIs ผู้เรียนสามารถฝึกทำตามเอกสารคู่มือไปด้วยกัน

 

Benefit of Learning สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้

 1. ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างตัวชี้วัดผลงานที่เป็นธรรม
 2. เข้าใจหลักการ วัตถุประสงค์ตั้งแต่พื้นฐาน จนสามารถสร้าง KPIsได้
 3. สามารถนำหลัก SMART และ VIP ไปสร้างตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 4. สามารถสร้างตัวชี้วัดในมิติต่างๆ ครอบคลุมทุกฟังก์ชั่นการทำงานได้
 5. มีตัวอย่าง KPIs ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

 

Participants คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 1. HR ที่เริ่มต้นทำระบบ KPIs
 2. หัวหน้างาน ผู้จัดการที่ต้องกำหนดตัวชี้วัดในการทำงาน

 

fastlearn10x baner

cover850x510 Smart-KPI
Smart KPIs การสร้างตัวชี้วัดผลงานที่มีประสิทธิภาพ
Course details
Duration 1 ชั่วโมง
Lectures 8
Video 7 บทเรียน
Quizzes 1
Level Beginner
มีวุฒิบัตรรับรองเมื่อผ่านการเรียนรู้
เรียนซ้ำได้ไม่จำกัด ตลอดชีวิต
เข้าเรียนได้จากทุกอุปกรณ์ทั้ง สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ และ สมาร์ตทีวี
ซื้อคอร์สแรกใส่โค้ด FIRST ลดทันที 500฿
NEW LEARNER
ซื้อคอร์สแรกใส่โค้ด FIRST ลดทันที 500฿
NEW LEARNER
Fastlearn10x (ฟาสเลิร์นเทนเอ็กซ์) เรายึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและตระหนักถึงการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ขอให้ท่านได้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับจะถูกเก็บรักษาด้วยความปลอดภัยสูงสุด และจะนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย