Fastlearn10x

 • English
0
0 reviews

Shift Your Digital Mindset ปรับความคิดคลิกดิจิทัล

 • Description
 • Curriculum
 • Reviews

 

ข้อมูลจาก Forbes บอกว่าองค์กรกว่า 84% ไม่ประสบความสำเร็จในการทำดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่น นอกจากนั้นการสำรวจของ A recently published Harvey Nash/KPMG CIO Survey ยังพบกว่ามีองค์กรเพียง 18% นั้นที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการทำดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่น แล้วอะไรคือเหตุผลที่ทำให้หลายองค์กรล้มเหลวในการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่ Digital Economy ข้อมุลจาก techtarget องค์กรที่ให้คำแนะนำด้านดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่น บอกเหตุผลของความล้มเหลวไว้ 6 ข้อ ซึ่งเหตุผลแรกคือ Lacking the correct mindset หรือ การมีกรอบความคิดที่ไม่ถูกต้องต่อการเปลี่ยนแปลง มีผลให้การทำดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่น มีประสิทธิภาพต่ำ ต้นทุนสูง และล้มเหลวได้ พนักงานและผู้คนส่วนใหญ่มักไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง นั่นเพราะพวกเขายังไม่เห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล การสร้างความตระหนักรู้ สร้างแบบจำลองการเปลี่ยนแปลง เพื่อกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมใหม่ที่องค์กรคาดหวัง เป็นสิ่งที่องค์กรในยุคนี้ต้องเข้าใจและหลีกเลี่ยงไม่ได้

Benefit of Learning สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้

 1. ได้พัฒนาวุฒิภาวะทางดิจิทัล ซึ่งเป็นผลลัพธ์สำคัญของการมีกรอบความคิดทางดิจิทัลที่ถูกต้อง
 2. ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนากรอบความคิดทางดิจิทัลของตนเอง
 3. เข้าใจบริบทหรือสภาพแวดล้อมทางดิจิทัลที่เปลี่ยนไป รวมไปถึงสามารถปรับตัวให้สอดคล้องและสร้างประโยชน์จากบริบททางดิจิทัลได้
 4. ได้แนวทางการพัฒนากรอบความคิดทางดิจิทัลที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที
 5. รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงตลอดจนมองเห็นโอกาสใหม่ ๆ
 6. ปรับความคิดให้ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง กล้าเผชิญหน้ากับความท้าทาย ไม่หยุดเรียนรู้เพื่อเปิดรับโอกาสใหม่

Participants คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

พนักงานทุกคนในองค์กร โดยเฉพาะองค์กรที่กำลังทำดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่น

Continuing Courses คอร์สต่อเนื่อง

“Digital Capability Series – ซีรีย์พัฒนาขีดความสามารถทางดิจิทัล”

 1. Shift Your Digital Mindset (ปรับความคิดคลิกดิจิทัล)
 2. The Essential Digital Skills (ทะยานสู่การทำงานในโลกอนาคตด้วยทักษะที่จำเป็นในยุคดิจิทัล)
 3. Unplugged Digital Literacy (ยกระดับประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล)

 

fastlearn10x baner

Shift Your Digital Mindset (ปรับความคิดคลิกดิจิทัล)
cover850x510 SHIFT-YOUR-DIGITAL-MINDSET
Shift Your Digital Mindset ปรับความคิดคลิกดิจิทัล
Course details
Duration 1 ชั่วโมง 45 นาที
Lectures 11
Video 9 บทเรียน
Assignments 2
Level Beginner
มีวุฒิบัตรรับรองเมื่อผ่านการเรียนรู้
เรียนซ้ำได้ไม่จำกัด ตลอดชีวิต
เข้าเรียนได้จากทุกอุปกรณ์ทั้ง สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ และ สมาร์ตทีวี
ซื้อคอร์สแรกใส่โค้ด FIRST ลดทันที 500฿
NEW LEARNER
ซื้อคอร์สแรกใส่โค้ด FIRST ลดทันที 500฿
NEW LEARNER
Fastlearn10x (ฟาสเลิร์นเทนเอ็กซ์) เรายึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและตระหนักถึงการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ขอให้ท่านได้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับจะถูกเก็บรักษาด้วยความปลอดภัยสูงสุด และจะนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย