Fastlearn10x

 • English
5
1 review

OJT Techniques Top Skills For Supervisor เทคนิคการสอนงานสุดยอดทักษะที่หัวหน้างานต้องรู้

 • Description
 • Curriculum
 • Reviews

    วิธีการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของทีมที่ไม่ซับซ้อนและง่ายที่สุดคือ “การสอนงาน” เพราะการสอนงานที่ดีนั้นจะเปลี่ยนคนที่ไม่มีความรู้ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการปฏิบัติงาน และยังเปลี่ยนพนักงานที่ปฏิบัติงานได้ไม่ถูกต้องให้มีทักษะที่สามารถสร้างผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการสอนงานที่ดีจะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้างานกับทีมงานอีกด้วย

 

Benefit of Learning สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้

 1. ได้เรียนรู้บทบาทสำคัญของหัวหน้างานในการพัฒนาทีมงาน
 2. ได้ปรับมุมมอง พัฒนาแนวคิดในการเป็นผู้นำที่มีภาวะผู้นำ ขับเคลื่อนทีมงานไปสู่ความสำเร็จตามความคาดหวังขององค์กร
 3. ได้เรียนรู้หลักสำคัญในการพัฒนาลูกน้อง ทั้งแบบ PUSH โมเดล และ PULL โมเดล ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้ทันที
 4. สามารถเขียนแผนการสอนงาน และเข้าใจองค์กรประกอบการสร้างแผนการสอน
 5. ได้เรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการสอนงานตั้งแต่ เตรียมสอน และติดตามผล แบบ Step by Step

 

Participants คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 1. หัวหน้างาน
 2. ผู้สอนงานในองค์กร
 3. พี่เลี้ยงในองค์กร
 4. พนักงานที่ได้รับบทบาทให้สอนงาน  

 

fastlearn10x baner

5
1 review
Stars 5
1
Stars 4
0
Stars 3
0
Stars 2
0
Stars 1
0
cover850x510 OJT-Techniques-Top-Skills-For-Supervisor
OJT Techniques Top Skills For Supervisor เทคนิคการสอนงานสุดยอดทักษะที่หัวหน้างานต้องรู้
5
1 review
Get course
Course details
Duration 50 นาที
Lectures 6
Video 5 บทเรียน
Assignments 1
Quizzes 1
Level Beginner
มีวุฒิบัตรรับรองเมื่อผ่านการเรียนรู้
เรียนซ้ำได้ไม่จำกัด ตลอดชีวิต
เข้าเรียนได้จากทุกอุปกรณ์ทั้ง สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ และ สมาร์ตทีวี
ซื้อคอร์สแรกใส่โค้ด FIRST ลดทันที 500฿
NEW LEARNER
ซื้อคอร์สแรกใส่โค้ด FIRST ลดทันที 500฿
NEW LEARNER
Fastlearn10x (ฟาสเลิร์นเทนเอ็กซ์) เรายึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและตระหนักถึงการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ขอให้ท่านได้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับจะถูกเก็บรักษาด้วยความปลอดภัยสูงสุด และจะนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย