Fastlearn10x

 • English
0
0 reviews

OJT & Delegation สุดยอดเทคนิคการสอนงาน มอบหมายงาน และการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 • Description
 • Curriculum
 • Reviews

 

คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ความรู้และทักษะพื้นฐาน ที่สำคัญของการเป็นหัวหน้างานคือ การสอนงานที่ดี การมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ และการติดตามผลที่ได้ทั้งผลงานและได้ทั้งใจคน เพราะวิธีการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการทำนที่ไม่ซับซ้อนและง่ายที่สุด คือการสอนงาน และการมอบหมายคนให้ตรงกับงาน การสอนงานที่ดี จะช่วยเปลี่ยนลูกน้องให้มีความรู้ และทักษะให้พร้อมทำงาน ซึ่งแน่นอนว่าผลงานและความสำเร็จของหัวหน้างานนั้น มาจากลูกน้องทำงานให้เราเป็นส่วนใหญ่ นั่นเพราะบทบาทของหัวหน้างาน คือการบริหารจัดการ จึงไม่มีเหตุผลใดที่ไม่สอนงานลูกน้อง และไม่มีเหตุผลใดที่จะไม่เรียนคอร์สนี้ “สุดยอดเทคนิคการสอนงาน มอบหมายงาน และการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Benefit of Learning สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้

 1. ได้เรียนรู้ 5 บทบาทสำคัญของหัวหน้างาน ในการพัฒนาทีมงาน
 2. ได้ปรับมุมมอง พัฒนาแนวคิดในการเป็นผู้นำที่มีภาวะผู้นำ ขับเคลื่อนทีมงานไปสู่ความสำเร็จ ตามเป้าหมายขององค์กร
 3. ได้เรียนรู้หลักสำคัญ ในการพัฒนาลูกน้อง ทั้งแบบ PUSH โมเดล และ PULL โมเดล ที่สามารถนำไปปรับใช้ ในการทำงานได้ทันที
 4. ได้แนวทางการพัฒนาลูกน้อง 4 รูปแบบ (TAPS โมเดล) ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาลูกน้อง ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. สามารถเขียนแผนการสอนงาน และเข้าใจองค์ประกอบการสร้างแผนการสอน
 6. ได้เรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการสอนงานตั้งแต่ เตรียมสอน และติดตามผล แบบ Step by Step
 7. เข้าใจลูกน้อง 4 สไตล์ที่สามารถนำไปปรับใช้ทั้งการสื่อสาร ลักษณะงาน และรูปแบบการมอบหมายที่ตรงใจลูกน้อง ได้ทั้งผลงาน ได้ทั้งใจคน
 8. ได้เรียนรู้หลักการติดตามงาน ตัวอย่างคำพูด คำถามต่างๆ ที่ใช้ในการให้ Feedback
 9. เพิ่มความสามารถในการเป็นหัวหน้างานยุคดิจิทัล ด้วยการเรียนรู้หลักการโค้ช แบบสำเร็จรูป นำไปใช้ได้ทันที

Participants คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 1. หัวหน้างาน
 2. ผู้ที่กำลังจะเป็นหัวหน้างานในอนาคต

 

fastlearn10x baner

cover850x510 OJT-_-Delegation
OJT & Delegation สุดยอดเทคนิคการสอนงาน มอบหมายงาน และการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
Course details
Duration 2 ชั่วโมง 40 นาที
Lectures 14
Video 11 บทเรียน
Assignments 1
Level Beginner
มีวุฒิบัตรรับรองเมื่อผ่านการเรียนรู้
เรียนซ้ำได้ไม่จำกัด ตลอดชีวิต
เข้าเรียนได้จากทุกอุปกรณ์ทั้ง สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ และ สมาร์ตทีวี
ซื้อคอร์สแรกใส่โค้ด FIRST ลดทันที 500฿
NEW LEARNER
ซื้อคอร์สแรกใส่โค้ด FIRST ลดทันที 500฿
NEW LEARNER
Fastlearn10x (ฟาสเลิร์นเทนเอ็กซ์) เรายึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและตระหนักถึงการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ขอให้ท่านได้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับจะถูกเก็บรักษาด้วยความปลอดภัยสูงสุด และจะนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย