Fastlearn10x

 • English
0
0 reviews

Leadership In Crisis Management ภาวะผู้นำและเทคนิคการบริหารในภาวะวิกฤติ

 • Description
 • Curriculum
 • Reviews

ท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 ที่มีท่าทีว่าจะไม่จบลงง่ายๆ วิกฤติระดับโลกนี้ส่งผลกระทบในทุกภาคส่วน ซึ่งผลกระทบในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจนั้นทำให้กิจกรรมสำคัญทางธุรกิจต้องหยุดชะงัก ทั้งกิจกรรมการผลิต การขนส่ง การขาย หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ ความท้าทาย และ ความยากลำบากนี้ถือเป็นบทพิสูจน์ความแข็งแกร่งขององค์กร ที่สะท้อนมาจากศักยภาพของบุคลากร และผู้นำองค์กรอย่างแท้จริง แล้วผู้นำจะบริหารสถานการณ์วิกฤตินี้อย่างไร มาร่วมหาคำตอบในคอร์สออนไลน์  Leadership In Crisis Management (ภาวะผู้นำและเทคนิคการบริหารในภาวะวิกฤติ)

Benefit of Learning สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้

 1. ได้เรียนรู้พื้นฐานของ “ภาวะวิกฤติ” และผลกระทบเชิงลบ 4 ระดับ รวมไปถึงความสำคัญของการบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
 2. ได้ปรับและพัฒนากรอบความคิดที่จำเป็นในภาวะวิกฤติซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการบริหารสถานการณ์ให้มีประสิทธิภาพ
 3. ได้เรียนรู้หลักสำคัญในการทำแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ที่เป็นอาวุธสำคัญในการพาองค์กรข้ามผ่านวิกฤติและเจ็บตัวน้อยที่สุด
 4. เข้าใจหลักการในการปฏิบัติ Work form Home ตั้งแต่เริ่มต้นจนกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
 5. ได้เรียนรู้บทบาทของผู้นำที่ควรจะเป็นในภาวะวิกฤติที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงทันที
 6. ได้พัฒนาภาวะผู้นำจากหลักผู้นำแบบ VUCA ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ทันทีในสถานการณ์วิกฤติแบบนี้
 7. เรียนรู้หลัก และเทคนิคการสื่อสารในภาวะวิกฤติ
 8. เพิ่มความสามารถ และความรอบคอบในการตัดสินใจด้วยการนำกับดักในการตัดสินใจไปร่วมวิเคราะห์ก่อนการตัดสินใจที่มีความเสี่ยง
 9. ได้เครื่องมือ วิธีการ ในการบริหารลูกน้อง และทีมงานในภาวะที่ต้องการความรวดเร็วและประคองผลงานไม่ให้ลดลงจนสร้างความเสียหายในวงกว้าง

Participants คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 1. ผู้จัดการ ผู้บริหาร
 2. หัวหน้างาน
 3. ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีบทบาทในทีมบริหารสถานการณ์วิกฤติในองค์กร

fastlearn10x baner

cover850x510 Leadership-In-Crisis-Management
Leadership In Crisis Management ภาวะผู้นำและเทคนิคการบริหารในภาวะวิกฤติ
Course details
Duration 1 ชั่วโมง 55 นาที
Lectures 11
Video 10 บทเรียน
Level Beginner
มีวุฒิบัตรรับรองเมื่อผ่านการเรียนรู้
เรียนซ้ำได้ไม่จำกัด ตลอดชีวิต
เข้าเรียนได้จากทุกอุปกรณ์ทั้ง สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ และ สมาร์ตทีวี
ซื้อคอร์สแรกใส่โค้ด FIRST ลดทันที 500฿
NEW LEARNER
ซื้อคอร์สแรกใส่โค้ด FIRST ลดทันที 500฿
NEW LEARNER
Fastlearn10x (ฟาสเลิร์นเทนเอ็กซ์) เรายึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและตระหนักถึงการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ขอให้ท่านได้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับจะถูกเก็บรักษาด้วยความปลอดภัยสูงสุด และจะนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย