Fastlearn10x

 • English
0
0 reviews
New course

Key SWOT Matrix Less For More วางกลยุทธ์ทำน้อยได้มากแบบมืออาชีพ

 • Description
 • Curriculum
 • Reviews

 

ความเฉียบ-คม-ชัด ของการวางแผนกลยุทธ์ทำน้อยได้มาก จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถจัดสรรทรัพยากรอันมีจำกัด เพื่อโฟกัสกับงานที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์ก

 

คอร์ส Key SWOT Matrix นี้ ได้ออกแบบขึ้นจากประสบการณ์ตรงที่เคยเป็นผู้บริหารนำทีมงานวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ และปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาการวางกลยุทธ์องค์กรให้กับหลาย องค์กรทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐ เป็นการถ่ายทอดเทคนิคที่สามารถเอาไปปฏิบัติได้จริงเพื่อให้ผู้บริหารสามารถวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์องค์กร และ กลยุทธ์สายงานได้อย่างมืออาชีพด้วยเทคนิคต่างๆ

 

Benefit of Learning สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้

 1. สามารถวิเคราะห์และกำหนด จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ขององค์กร หรือ หน่วยงาน ได้อย่างมีหลักการและเป็นมืออาชีพ
 2. สามารถจัดลำดับความสำคัญของ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์
 3. สามารถเชื่อมโยงการทำ SWOT Analysis เพื่อนำไปสู่การออกแบบกลยุทธ์ 4+4 ได้
 4. สามารถนำเครื่องมือ POWER SWOT MATRIX ไปสร้างกลยุทธ์แบบ Less For More ได้
 5. เรียนรู้การนำข้อมูลที่มีอยู่ขององค์กรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างเป็นกลยุทธ์เฉียบคมชัด
 6. ได้ไอเดียในการทำกลยุทธ์ Less For More จากกรณีศึกษาจริง

 

Participants คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 1. ผู้บริหารระดับสูง , ผู้จัดการทั่วไป (GM)
 2. ผู้บริหารระดับอำนวยการ
 3. ผู้จัดการสายงาน

fastlearn10x baner

 

1920x1080 cover KEY SWOT MATRIX LESS FOR MORE
Key SWOT Matrix Less For More วางกลยุทธ์ทำน้อยได้มากแบบมืออาชีพ
Share
Course details
Duration 2 ชั่วโมง 29 นาที
Lectures 11
Video 8 บทเรียน
Level Intermediate
มีวุฒิบัตรรับรองเมื่อผ่านการเรียนรู้
เรียนทบทวนซ้ำได้ไม่จำกัด ตลอดชีวิต
เข้าเรียนได้จากทุกอุปกรณ์ทั้ง สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ และ สมาร์ตทีวี
ซื้อคอร์สแรกใส่โค้ด FIRST ลดทันที 500฿
NEW LEARNER
ซื้อคอร์สแรกใส่โค้ด FIRST ลดทันที 500฿
NEW LEARNER
Fastlearn10x (ฟาสเลิร์นเทนเอ็กซ์) เรายึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและตระหนักถึงการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ขอให้ท่านได้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับจะถูกเก็บรักษาด้วยความปลอดภัยสูงสุด และจะนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย