Fastlearn10x

 • English
0
0 reviews

Human Leadership มากกว่าการเป็นผู้นำคือการเป็นมนุษย์

 • Description
 • Curriculum
 • Reviews

 

การเปลี่ยนอย่างเฉียบพลันในระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) และวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้น ทำให้องค์กรต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายรายวัน แน่นอนว่าความท้าทายนี้ถูกส่งต่อไปยังพนักงานในองค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งทำให้คนทำงานต้องเผชิญกับแรงกดดัน จนเกิดความเครียดสะสม นำไปสู่ ภาวะหมดไฟ และ สภาวะทิ้งใจแต่ไม่ทิ้งตัว (ตัวไม่ออกแต่ใจไปไกลแล้ว) ทั้งหมดนี้สะท้อนไปถึง ผลผลิต (Productivity) ขององค์กรที่ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ และแน่นอนว่าสภาวะเหล่านี้ ผู้นำไม่สามารถใช้ “อำนาจ” แก้ไขได้ แต่เป็นปัญหาที่ต้องใช้ “หัวใจ” งานวิจัยของ Gartner องค์กรที่ให้คำปรึกษาระดับโลก ระบุว่า 90% ของผู้ที่ตอบแบบสอบถามเชื่อว่า Human Leadership หรือผู้นำที่ใช้หัวใจ และมีความเป็นมนุษย์ จะสามารถรับมือกับสถานการณ์ข้างต้นได้ และ ผู้นำที่มีความเป็นมนุษย์ คือ วิวัฒนาการของผู้นำในอนาคต ที่สามารถพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดคนเก่ง (Talent) ในองค์กร

Benefit of Learning สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้

 1. ได้เรียนรู้ความท้าทายพื้นฐานที่ผู้นำในศตวรรษที่ 21 ต้องเจอ
 2. ตระหนักรู้ว่า อำนาจ ไม่สามารถสร้างทีม และ ขับเคลื่อนทีมได้อีกแล้ว แต่เป็น ความเข้าใจและความใส่ใจ ที่จะขับเคลื่อนคนไปพร้อมกับการขับเคลื่อนองค์กร
 3. สามารถวาง Roadmap ในการพัฒนาภาวะผู้นำไปสู่ระดับที่องค์กรและโลกคาดหวังได้
 4. เข้าใจ Concept และเห็นความแตกต่างของ Human Leadership กับภาวะผู้นำแบบดั้งเดิม
 5. สามารถพัฒนา Human Leadership ในตัวเองจาก 3 องค์ประกอบของผู้นำที่มีความเป็นมนุษย์
 6. สร้าง Mindset ชุดใหม่ในการเป็นผู้นำใน B-A-N-I World (ความสำเร็จเปราะบางขึ้น-ความกังวลจากทั่วสารทิศ-คาดเดายาก-คลุมเครือ)

Participants คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 1. ผู้บริหาร
 2. ผู้จัดการ
 3. หัวหน้างาน

 

fastlearn10x baner

Human Leadership มากกว่าการเป็นผู้นำคือการเป็นมนุษย์
cover850x510 Human leadership
Human Leadership มากกว่าการเป็นผู้นำคือการเป็นมนุษย์
Course details
Duration 1 ชั่วโมง 57 นาที
Lectures 12
Video 11 บทเรียน
Level Beginner
มีวุฒิบัตรรับรองเมื่อผ่านการเรียนรู้
เรียนซ้ำได้ไม่จำกัด ตลอดชีวิต
เข้าเรียนได้จากทุกอุปกรณ์ทั้ง สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ และ สมาร์ตทีวี
ซื้อคอร์สแรกใส่โค้ด FIRST ลดทันที 500฿
NEW LEARNER
ซื้อคอร์สแรกใส่โค้ด FIRST ลดทันที 500฿
NEW LEARNER
Fastlearn10x (ฟาสเลิร์นเทนเอ็กซ์) เรายึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและตระหนักถึงการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ขอให้ท่านได้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับจะถูกเก็บรักษาด้วยความปลอดภัยสูงสุด และจะนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย