Fastlearn10x

 • English
0
0 reviews

Foundation Leadership ผู้นำสร้างได้

 • Description
 • Curriculum
 • Reviews

 

ความเป็นผู้นำ (Leadership) ไม่ใช่คุณสมบัติ แต่เป็นการเรียนรู้ ซึ่งทุกคนสามารถพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเองได้ และ ภาวะผู้นำ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอำนาจจากการตำแหน่งงาน , อายุ , ระดับการศึกษา หรือ แม้กระทั่ง ความอาวุโส ตรงกันข้ามแก่นแท้ของความเป็นผู้นำ คือ การแสดงออกผ่านการกระทำ ที่สะท้อนมาจากชุดความคิด จนเกิดเป็นความไว้วางใจ และเกิดการยอมรับจากผู้อื่น จนสามารถมีอิทธิพลต่อจิตใจผู้คน และ ขับเคลื่อนพวกเขาได้ บนพื้นฐานความเต็มใจ

 

จากการสำรวจของ McKinsey องค์กรให้คำปรึกษาระดับโลก จากผู้ทำแบบสำรวจกว่า 200,000 คนใน 81 องค์กร พบว่าผู้นำที่มีประสิทธิภาพ กว่า 89% จะมีองค์ประกอบพื้นฐาน 4 อย่าง คือ 1. การให้การสนับสนุนผู้อื่น , 2. สามารถสร้างผลลัพธ์ได้อย่างยอดเยี่ยม อย่างเป็นรูปธรรม , 3. ค้นหาและเปิดรับมุมมองใหม่ๆ ที่แตกต่าง อยู่เสมอ , 4. แก้ไขปัญหา และ ตัดสินใจอย่างชาญฉลาด อย่างไรก็ตาม การพัฒนาหัวหน้างานในองค์กร ที่มีอิทธิพลสำคัญต่อผลผลิต และ ปัจจัยด้านประสิทธิภาพหลายมิติในองค์กร ให้มีภาวะผู้นำ (Leadership) ย่อมเป็นการยกระดับศักยภาพในการสร้างผลงานทั้งทางตรงและทางอ้อม

Benefit of Learning สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้

 1. ได้เรียนรู้พื้นฐานสำคัญในการพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง

 2. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาท และ ความรับผิดชอบของผู้นำในองค์กร

 3. ได้เครื่องมือการบริหารลูกน้องตามสถานการณ์ที่นำไปปรับใช้ได้ทันที

 4. เข้าใจแนวทางในการสร้างและบริหารทีมทั้ง 3 ระยะ รวมไปถึงจุดบอดที่ทำให้ทีมทำงานด้วยกันไม่ได้

 5. สามารถนำแนวคิดไปสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ส่งเสริมแรงจูงใจของลูกน้องได้

Participants คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 1. หัวหน้างาน

 2. หัวหน้างานมือใหม่

 3. ผู้ที่เตรียมเป็นหัวหน้างานในอนาคต

fastlearn10x baner

cover850x510 Foundation leadership
Foundation Leadership ผู้นำสร้างได้
Course details
Duration 1 ชั่วโมง 52 นาที
Lectures 9
Video 8 บทเรียน
Quizzes 1
Level Beginner
มีวุฒิบัตรรับรองเมื่อผ่านการเรียนรู้
เรียนซ้ำได้ไม่จำกัด ตลอดชีวิต
เข้าเรียนได้จากทุกอุปกรณ์ทั้ง สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ และ สมาร์ตทีวี
ซื้อคอร์สแรกใส่โค้ด FIRST ลดทันที 500฿
NEW LEARNER
ซื้อคอร์สแรกใส่โค้ด FIRST ลดทันที 500฿
NEW LEARNER
Fastlearn10x (ฟาสเลิร์นเทนเอ็กซ์) เรายึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและตระหนักถึงการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ขอให้ท่านได้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับจะถูกเก็บรักษาด้วยความปลอดภัยสูงสุด และจะนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย