Fastlearn10x

 • English
0
0 reviews

Effective Communication In Workplace ทักษะการสื่อสารในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 • Description
 • Curriculum
 • Reviews

 

ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอีกกี่ยุค เทคโนโลยีจะเติบโตจนหุ่นยนต์ครองโลก “การสื่อสาร” จะไม่มีวันถูกลดความสำคัญ ตรงกันข้ามเทคโนโลยีกลับมาช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการสื่อสารให้เพิ่มขึ้นเสียอีก “การสื่อสาร” ถือเป็นทักษะที่คนทำงานทุกคนต้องมี เพราะ ความสำเร็จในการทำงาน ปราศจากการสื่อสารไม่ได้ ประโยชน์ของการสื่อสารในการทำงานนอกจาก จะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล , ระดมความคิดไอเดีย , สื่อสารความรู้สึก แสดงความคิดเห็นแล้ว การสื่อสารยังเป็นจุดเริ่มต้นในการลดความขัดแย้งที่ไม่เกิดประโยชน์ ลดความผิดพลาดในการทำงานที่มาจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ความทับซ้อนที่เกิดจากความสับสน และความคลุมเครือที่เกิดจากขาดการสื่อสารที่ดี คอร์สทักษะการสื่อสารในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนี้(effective communication) จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจภาพใหญ่ของการสื่อสารในการทำงาน รวมไปถึงเข้าใจองค์ประกอบที่ทำให้การสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพ ยิ่งไปกว่านั้นจะได้รับเครื่องมือที่จะทำให้สามารถปรับรูปแบบการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้อยากยืดหยุ่นอีกด้วย

Benefit of Learning สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้

 1. เห็นภาพใหญ่ของการสื่อสารในองค์กร
 2. รู้และเข้าใจองค์ประกอบที่จะทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ
 3. สามารถปรับวิธีการสื่อสารกับเพื่อร่วมงาน , หัวหน้า , ลูกน้อง ทั้ง 4 สไตล์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการได้
 4. สามารถประเมินและวิเคราะห์คุณภาพในการสื่อสารของตัวเองได้
 5. ลดความทับซ้อน , ความคลาดเคลื่อน และปัญหาการทำงานอื่นๆ ที่เกิดจากการสื่อสารได้
 6. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยสร้างความไว้วางใจ และได้รับความเชื่อใจจากผู้บริหาร , หัวหน้างาน หรือ ลูกน้อง
 7. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้บรรยากาศในการทำงานดีขึ้น และ ช่วยลดความขัดแย้งที่ไม่เกิดประโยชน์ในองค์กร

 

Participants คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 1. หัวหน้าทีม , หัวหน้าหน่วยงาน , หัวหน้าไลน์ผลิต
 2. ผู้ควบคุมงาน
 3. พนักงานทุกหน่วยงาน
 4. องค์กรที่สร้างวัฒนธรรมการสื่อสารที่แข็งแกร่ง

 

fastlearn10x baner

cover850x510 effective-communication-in-workplace
Effective Communication In Workplace ทักษะการสื่อสารในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
Course details
Duration 60 นาที
Lectures 6
Video 4 บทเรียน
Quizzes 1
Level Beginner
มีวุฒิบัตรรับรองเมื่อผ่านการเรียนรู้
เรียนซ้ำได้ไม่จำกัด ตลอดชีวิต
เข้าเรียนได้จากทุกอุปกรณ์ทั้ง สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ และ สมาร์ตทีวี
ซื้อคอร์สแรกใส่โค้ด FIRST ลดทันที 500฿
NEW LEARNER
ซื้อคอร์สแรกใส่โค้ด FIRST ลดทันที 500฿
NEW LEARNER
Fastlearn10x (ฟาสเลิร์นเทนเอ็กซ์) เรายึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและตระหนักถึงการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ขอให้ท่านได้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับจะถูกเก็บรักษาด้วยความปลอดภัยสูงสุด และจะนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย