Fastlearn10x

 • English
0
0 reviews

Critical Thinking & Decision Making การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

 • Description
 • Curriculum
 • Reviews

World Economic Forum หรือ สภาเศรษฐกิจโลกได้กำหนดให้ “Critical Thinking” (อ่านว่า คริท’ทิเคิล ธิง’คิง) หรือ  “การคิดอย่างมีวิจารณญาณ” เป็นหนึ่งในทักษะที่คนทำงานต้องมีก่อนปีค.ศ. 2025 การเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดในโลกปัจจุบัน ทำให้ระบบนิเวศทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน การที่จะรับมือกับภาวะนี้คนทำงานต้องอาศัยชุดข้อมูล ชุดความรู้ใหม่ มาขับเคลื่อนองค์กรหลังจากนี้ ซึ่งต้องพึ่งพากระบวนการ การสืบค้นข้อมูล , การวิเคราะห์ข้อมูล , การสรุปผล และ การตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลชุดใหม่

“การคิดอย่างมีวิจารณญาณ” คือ ความพยายามที่จะคิดและตัดสินใจในสิ่งต่างๆ โดยใช้กระบวนการทางเหตุผล ที่ได้มาซึ่งหลักฐาน ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลสนับสนุน มองข้ามประสบการณ์ตัวเอง หรือความเชื่อดั้งเดิม รวมไปถึงใช้อารมณ์ ความรู้สึกให้น้อยที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอคติในการคิดและการตัดสินใจ โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญคือ การหาคำตอบที่สมเหตุสมผล และเป็นไปได้มากที่สุด ที่สำคัญต้องดีกว่าการตอบคำนี้ในครั้งที่แล้ว เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ และลงมือทำต่อไป

จึงสรุปได้ว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ จะมาช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำงานในบริบทใหม่ที่ไม่คุ้นเคย และไม่สามารถใช้ชุดประสบการณ์เก่ามาวิเคราะห์และตัดสินใจได้

Benefit of Learning สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้

 1. ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณทักษะที่สำคัญต่อการทำงานในบริบทใหม่ที่ไม่คุ้นเคยและใช้ประสบการร์เก่ามาคาดเดาไม่ได้
 2. มองเห็นความแตกต่างของผลลัพธ์การทำงานแบบตัดสินใจจากประสบการณ์และตัดสินใจด้วยกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล
 3. สามารถวิเคราะห์ปัญหา หรือ วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับงานที่ต้องรับผิดชอบ และนำไปสู่การวางแผนจัดการเชิงป้องกัน
 4. สามารถสืบค้นข้อมูลตลอดจนนำข้อมูลมาอนุมานและตัดสินใจที่สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่ต้องพบเจอในการทำงานได้
 5. ทำให้ตัดสินใจได้ดีขึ้น เพราะเนื่องด้วยความเข้าใจพื้นฐานองค์ประกอบ และ ข้อควรระวังในการตัดสินใจ
 6. สร้างภูมิคุ้มกันจาก Fake News และ ข้อมูลที่เป็นเท็จซึ่งจะนำไปสู่ความเสียหาย และอคติที่เกิดขึ้นจนขยายไปสู่ความขัดแย้งในการทำงาน

 

Participants คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 1. ผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างาน ที่ต้องตัดสินใจ
 2. ทีมบริหารโครงการ (Project Management)
 3. พนักงานที่ต้องสืบค้น และ วิเคราะห์ข้อมูลในการทำงาน

 

fastlearn10x baner

Critical Thinking & Decision Making
cover850x510 Critical-Thinking
Critical Thinking & Decision Making การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
Course details
Duration 1 ชั่วโมง 53 นาที
Lectures 13
Video 12 บทเรียน
Quizzes 1
Level Beginner
มีวุฒิบัตรรับรองเมื่อผ่านการเรียนรู้
เรียนซ้ำได้ไม่จำกัด ตลอดชีวิต
เข้าเรียนได้จากทุกอุปกรณ์ทั้ง สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ และ สมาร์ตทีวี
ซื้อคอร์สแรกใส่โค้ด FIRST ลดทันที 500฿
NEW LEARNER
ซื้อคอร์สแรกใส่โค้ด FIRST ลดทันที 500฿
NEW LEARNER
Fastlearn10x (ฟาสเลิร์นเทนเอ็กซ์) เรายึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและตระหนักถึงการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ขอให้ท่านได้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับจะถูกเก็บรักษาด้วยความปลอดภัยสูงสุด และจะนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย