Fastlearn10x

 • English
0
0 reviews

Creative Problem Solving ทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์

 • Description
 • Curriculum
 • Reviews

World economic forum หรือ สภาเศรษฐกิจโลกได้กำหนดให้ Problem Solving (การแก้ไขปัญหา) เป็น 1 ใน Top 10 ทักษะที่ควรมีในศตวรรษที่ 21 (21st-Century Skills)

แล้วทำไม “การแก้ไขปัญหา” จึงเป็นอาวุธและทักษะที่สำคัญในยุคดิจิทัล เพราะในบริบทการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็ว ไม่ชัดเจน คลุมเครือ และความซับซ้อนเชิงปัจจัยทำให้โอกาสที่ความผิดพลาด หรือ ล้มเหลว ในภารกิจมีสูงขึ้น นอกจากนั้น ความท้าทายที่ คนทำงาน หัวหน้า ผู้บริหาร ต้องเจอมากขึ้น และไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะต้องเผชิญกับการจัดการ แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจเหล่านี้ได้

อย่างที่ทุกท่านทราบกันอยู่แล้วว่า ความผิดพลาดของการแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่มาจาก การระบุปัญหาที่คลาดเคลื่อน จึงทำให้การแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด ทำให้ปัญหาวนลูปเกิดขึ้นซ้ำไม่รู้จบ ผลกระทบเหล่านี้ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานตกต่ำ ผลผลิตโดยรวมขององค์กรลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ

Benefit of Learning สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้

 1. เข้าใจกระบวนการในการแก้ไขปัญหาจาก 2 สเตจ 4 ขั้นตอนที่ง่าย และไม่ซับซ้อน
 2. สามารถวิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือยอดนิยมอย่าง Why Why Analysis และ แผนผังก้างปลาได้
 3. สามารถนำเครื่องมือ FMEA ไประบุความเสี่ยงของขั้นตอนการทำงาน หรือ เครื่องจักร อุปกรณ์ เพื่อบริหารปัญหาเชิงป้องกันได้
 4. สามารถระบุปัญหา โดยใช้มุมมองของเจ้าของปัญหาได้
 5. ได้เทคนิคการควบคุมบรรยากาศการระดมสมอง ที่ทำให้ทีมรู้สึกปลอดภัยและอยากมีส่วนร่วม
 6. ได้เทคนิคการสร้างไอเดียการแก้ไขปัญหาทั้ง 2 มิติ ทั้งการระดมคำตอบ และ การระดมคำถาม
 7. ได้หลักเกณฑ์เลือกไอเดียไปต่อยอดในการแก้ไขปัญหาได้จริง

 

Participants คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 1. คนทำงานทุกคนในศตวรรษที่ 21
 2. หัวหน้างาน , หัวหน้าทีม
 3. ผู้จัดการ , ผู้บริหารสายงาน

 

fastlearn10x baner

 

cover850x510 CREATIVE PROBLEM SOLVING
Creative Problem Solving ทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
Course details
Duration 1 ชั่วโมง 46 นาที
Lectures 9
Video 8 บทเรียน
Level Beginner
มีวุฒิบัตรรับรองเมื่อผ่านการเรียนรู้
เรียนซ้ำได้ไม่จำกัด ตลอดชีวิต
เข้าเรียนได้จากทุกอุปกรณ์ทั้ง สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ และ สมาร์ตทีวี
ซื้อคอร์สแรกใส่โค้ด FIRST ลดทันที 500฿
NEW LEARNER
ซื้อคอร์สแรกใส่โค้ด FIRST ลดทันที 500฿
NEW LEARNER
Fastlearn10x (ฟาสเลิร์นเทนเอ็กซ์) เรายึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและตระหนักถึงการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ขอให้ท่านได้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับจะถูกเก็บรักษาด้วยความปลอดภัยสูงสุด และจะนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย