Fastlearn10x

 • English
0
0 reviews

Counseling for Personal Therapy เทคนิคการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนาจิตใจทีมงาน

 • Description
 • Curriculum
 • Reviews

 

บทบาทที่สำคัญอย่างหนึ่งของหัวหน้างาน คือ การให้คำปรึกษา(Counseling) แก่พนักงานในการดูแล เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถคิด ตัดสินใจ ผ่อนคลายความกังวลจนสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้กับตัวเองได้ กระบวนการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาจึงเป็นทักษะสำคัญอย่างหนึ่งของหัวหน้างานในการช่วยเหลือพนักงาน รวมทั้งยังเป็นทักษะที่หัวหน้างานสามารถใช้เพื่อการสนับสนุนและพัฒนาให้พนักงานได้รู้จักคุณค่าของตัวเอง เข้าใจความต้องการที่แท้จริง ชัดเจนในเป้าหมาย และสามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่

 

Benefit of Learning สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้

 1. ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของบทบาทที่ปรึกษาให้กับทีมงาน
 2. มีความรู้ความเข้าใจการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา และขั้นตอนการให้คำปรึกษาด้วยจิตวิทยา
 3. สามารถให้คำแนะนำทีมงานอย่างเข้าใจ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับทีมงาน
 4. ช่วยสร้าง resilience skill ให้กับทีมงาน
 5. ช่วยขับเคลื่อนผลงานให้กับทีมงาน

Participants คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 1. หัวหน้างาน
 2. ผู้จัดการ
 3. ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นพี่เลี้ยงในองค์กร

 

fastlearn10x baner

Counseling for Personal Therapy เทคนิคการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนาจิตใจทีมงาน
cover850x510 Counseling-for-Personal-Therapy
Counseling for Personal Therapy เทคนิคการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนาจิตใจทีมงาน
Course details
Duration 1 ชั่วโมง 33 นาที
Lectures 11
Video 10 บทเรียน
Level Beginner
มีวุฒิบัตรรับรองเมื่อผ่านการเรียนรู้
เรียนซ้ำได้ไม่จำกัด ตลอดชีวิต
เข้าเรียนได้จากทุกอุปกรณ์ทั้ง สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ และ สมาร์ตทีวี
ซื้อคอร์สแรกใส่โค้ด FIRST ลดทันที 500฿
NEW LEARNER
ซื้อคอร์สแรกใส่โค้ด FIRST ลดทันที 500฿
NEW LEARNER
Fastlearn10x (ฟาสเลิร์นเทนเอ็กซ์) เรายึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและตระหนักถึงการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ขอให้ท่านได้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับจะถูกเก็บรักษาด้วยความปลอดภัยสูงสุด และจะนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย