Fastlearn10x

 • English
0
0 reviews

Change Management กลยุทธ์และการบริหารการเปลี่ยนแปลง

 • Description
 • Curriculum
 • Reviews

 

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในบริบทปัจจุบัน “ความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง” มีอิทธิพลสำคัญต่อความอยู่รอดและเติบโตขององค์กรอย่างมาก วิกฤตการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งการระบาดของโควิด10 สงครามยูเครน-รัสเซียที่ดูเหมือนจะยังไม่จบสิ้น อีกทั้งสงครามการค้า วิกฤตเศรษฐกิจ เงินเฟ้อที่มาจากทั้ง Positive demand Shock และ Nagative Supply Shock ที่หนักหนากว่าประวัติศาสตร์ครั้งใดๆ ยังไม่รวมความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ภาวะโลกรวน ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ส่งผลให้โมเดลการดำเนินธุรกิจเปราะบางและเสี่ยงที่จะถูกทดแทนได้ง่ายขึ้น โอกาสการล่มสลายของธุรกิจที่ปรับตัวไม่ทันจึงมากขึ้น

เมื่อความอยู่รอด และความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ถูกท้าทายอย่างมากจากปัจจัยภายนอกที่กล่าวมา การจัดการการเปลี่ยนแปลงภายในเพื่อรักษาเสถียรภาพ และเสริมสร้างความคล่องตัวในการขับเคลื่อนองค์กรในเศรษฐกิจดิจิทัล รวมไปถึงสร้างโอกาสใหม่ๆ ในอนาคต “Change Management” จึงเป็นทักษะที่สำคัญของผู้นำองค์กร ในยุคดิจิทัลที่การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

 

Benefit of Learning สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้

 1. ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์กรในปัจจุบัน
 2. เข้าใจภาพรวม และกระบวนการในการสร้างการเปลี่ยนแปลง
 3. สามารถวิเคราะห์ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง
 4. ได้แนวคิดการรับมือกับอุปสรรคและหลุมพลางที่จะเกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลง
 5. เข้าใจหลักการบริหารความเสี่ยง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
 6. รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ Project Manager และ ทีมสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
 7. ได้เครื่องมือในการสร้างแคมเปญการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

Participants คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 1. ผู้ประกอบการ , เจ้าของธุรกิจ
 2. ผู้บริหาร
 3. ผู้จัดการสายงาน
 4. หัวหน้างาน
 5. ทีมสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

 

fastlearn10x baner

Change Management กลยุทธ์และการบริหารการเปลี่ยนแปลง
cover850x510 Change-Management
Change Management กลยุทธ์และการบริหารการเปลี่ยนแปลง
Course details
Duration 1 ชั่วโมง 40 นาที
Lectures 10
Video 9 บทเรียน
Level Beginner
มีวุฒิบัตรรับรองเมื่อผ่านการเรียนรู้
เรียนซ้ำได้ไม่จำกัด ตลอดชีวิต
เข้าเรียนได้จากทุกอุปกรณ์ทั้ง สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ และ สมาร์ตทีวี
ซื้อคอร์สแรกใส่โค้ด FIRST ลดทันที 500฿
NEW LEARNER
ซื้อคอร์สแรกใส่โค้ด FIRST ลดทันที 500฿
NEW LEARNER
Fastlearn10x (ฟาสเลิร์นเทนเอ็กซ์) เรายึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและตระหนักถึงการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ขอให้ท่านได้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับจะถูกเก็บรักษาด้วยความปลอดภัยสูงสุด และจะนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย