Fastlearn10x

 • English
0
0 reviews

Budget Management (เทคนิคการจัดทำแผนงบประมาณสำหรับผู้จัดการสายงาน)

 • Description
 • Curriculum
 • Reviews

     การจัดการด้านการเงิน (Financial Management) เป็น 1 ใน 4 ปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ผู้บริหารในองค์กรทุกหน่วยงานนอกจากจะมีบทบาทตามลักษณะภารกิจของหน่วยงานที่แตกต่างกันแล้ว บทบาทในการบริหารด้านการเงินก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สำคัญเพราะ การบริหารการเงินของผู้จัดการ จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม การจัดทำแผนงบประมาณถือเป็นบทบาทในมิติการพยากรณ์และวางแผน (Forecasting and Planning) โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการและควบคุมให้ใช้งบประมาณที่คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อองค์กรสูงสุด

 

Benefit of Learning สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้

 1. ได้เรียนรู้ความหมายและความสำคัญ ของการจัดทำระบบและแผนงบประมาณภายในองค์กร
 2. สร้างความเข้าใจและปรับเปลี่ยนมุมมองในการบริหารการเงิน (Financial Management) สำหรับผู้จัดการ หรือ ผู้บริหารหน่วยงาน ซึ่งเป็น 1ใน4 ปัจจัยสำคัญในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรตาม Balanced Scorecard
 3. ได้เข้าใจถึงลักษณะของแผนงบประมาณที่ดี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง
 4. สามารถดำเนินการจัดทำระบบงบประมาณภายในองค์กรได้โดยไม่ต้องจ้างที่ปรึกษาที่อาจเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก
 5. ได้เรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการจัดทำแผนงบประมาณแบบ Step by Step
 6. สามารถกำหนดงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ และสามารถจัดทำแผนงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้งานได้จริง

 

Participants คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 1. ผู้จัดการสายงาน
 2. หัวหน้าหน่วยงาน
 3. ผู้ที่รับผิดชอบการทำแผนงบประมาณของหน่วยงาน

 

fastlearn10x baner

cover850x510 Budget-Management
Budget Management (เทคนิคการจัดทำแผนงบประมาณสำหรับผู้จัดการสายงาน)
Course details
Duration 1 ชั่วโมง 5 นาที
Lectures 6
Video 4 บทเรียน
Assignments 1
Level Beginner
มีวุฒิบัตรรับรองเมื่อผ่านการเรียนรู้
เรียนซ้ำได้ไม่จำกัด ตลอดชีวิต
เข้าเรียนได้จากทุกอุปกรณ์ทั้ง สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ และ สมาร์ตทีวี
ซื้อคอร์สแรกใส่โค้ด FIRST ลดทันที 500฿
NEW LEARNER
ซื้อคอร์สแรกใส่โค้ด FIRST ลดทันที 500฿
NEW LEARNER
Fastlearn10x (ฟาสเลิร์นเทนเอ็กซ์) เรายึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและตระหนักถึงการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ขอให้ท่านได้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับจะถูกเก็บรักษาด้วยความปลอดภัยสูงสุด และจะนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย