Fastlearn10x

 • English
5
1 review

Adaptive Leadership ผู้นำในศตวรรษที่ 21st

 • Description
 • Curriculum
 • Reviews

     ในยุคที่การล่มสลาย(destruction) ขององค์กรที่ปรับตัวไม่ทันเห็นได้ชัดขึ้น เพราะอิทธิพล 3 เด้ง (Triple Disruption) จากเติบโตของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด , การแพร่ระบาดที่ดูเหมือนยังไม่จบสิ้นเสียที , ภาวะโลกรวน โลกร้อน รวมไปถึงวิกฤติทางเศรษฐกิจและสงคราม ปัจจัยเหล่านี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ระบบนิเวศในการดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมขององค์กร(Ecosystem)จึงเปลี่ยนไปด้วย เพื่อความอยู่รอด(survival) และเติบโตอย่างยั่งยืน(sustainable growth) องค์กรต้องเร่งการทรานฟอร์มไปสู่ “Digital Economy” และนี่คือจุดเริ่มต้นของ

     “ผู้นำในศควรรษที่ 21” (Adaptive Leadership) จากการศึกษาจากสถาบันวิชาการทั่วโลก โดยเฉพาะ harvard business review พบว่าผู้นำในศตวรรษ 21 ที่ประสบความสำเร็จมีจุดร่วม(common ground) กันอยู่ 4 อย่าง (4 A’s) คือ Anticipation มีความสามารถในการคาดการณ์และพยากรณ์แนวโน้มหรือผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงได้ , Articulation มีความสามารถในการกำหนดสิ่งที่ต้องทำรวมไปถึงสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันได้ , Adaptation มีความสามารถในการปรับตัว เรียนรู้เรื่องใหม่ๆ ได้เร็ว ไม่ยึดติดตายตัวแต่สามารถปรับตัวเข้ากับบริบทต่างๆได้ดี , Accountability เข้าใจบทบาทหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ ที่สำคัญเปิดรับความท้าทายและข้อเสนอแนะ

Benefit of Learning สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้

 1. ตระหนักถึงความสำคัญของการปรับตัวอย่างเร่งด่วน(Extreme Adaptations) ในโลกยุคใหม่ที่เการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกเสี้ยววินาที
 2. เห็นความแตกต่างของผลลัพธ์ที่จากชุดความคิดใหม่ (new mindset) กับ ชุดความคิดเดิมที่ใช้ขับเคลื่อนงานในยุคที่ผ่านมา
 3. สามารถออกแบบและกำหนดขีดความสามารถในการเป็นผู้นำใหม่ของตัวเองในสอดคล้องกับบริบทในยุคปัจจุบันได้
 4. ลดต้นทุนการเสียโอกาส(Opportunity cost) จากการวิเคราะห์สถานการณ์และการตัดสินใจผิดพลาดได้
 5. สามารถพัฒนาวิสัยทัศน์ที่เป็นขีดความสามาถที่สำคัญของการเป็นผู้นำได้อย่างเป็นรูปธรรม
 6. เป็นพื้นฐานในการสร้างแรงขับเคลื่อนในการทำ Digital Transformation ขององค์กร

 

Participants คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 1. เจ้าของธุรกิจ , ผู้บริหาร
 2. ผู้จัดการหน่วยงาน , ผู้จัดการทีม , ผู้จัดการสาขา
 3. หัวหน้างาน , หัวหน้าทีม

 

fastlearn10x baner

5
1 review
Stars 5
1
Stars 4
0
Stars 3
0
Stars 2
0
Stars 1
0
cover850x510 Adaptive-Leadership
Adaptive Leadership ผู้นำในศตวรรษที่ 21st
5
1 review
Get course
Course details
Duration 1 ชั่วโมง 17 นาที
Lectures 8
Video 7 บทเรียน
Quizzes 7
Level Beginner
มีวุฒิบัตรรับรองเมื่อผ่านการเรียนรู้
เรียนซ้ำได้ไม่จำกัด ตลอดชีวิต
เข้าเรียนได้จากทุกอุปกรณ์ทั้ง สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ และ สมาร์ตทีวี
ซื้อคอร์สแรกใส่โค้ด FIRST ลดทันที 500฿
NEW LEARNER
ซื้อคอร์สแรกใส่โค้ด FIRST ลดทันที 500฿
NEW LEARNER
Fastlearn10x (ฟาสเลิร์นเทนเอ็กซ์) เรายึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและตระหนักถึงการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ขอให้ท่านได้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับจะถูกเก็บรักษาด้วยความปลอดภัยสูงสุด และจะนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย